powrót na stronę graficzną
Biuletyn Informacji Publicznej
skocz do góry skocz do góry

Informacje ogólne

O szkole
Dyrektor szkoły:
mgr inż. Sławomir Świtaj

Zastępca dyrektora
mgr inż. Urszula Redyk

Adres szkoły:
Myszyniec,
ul. Dzieci Polskich 5
07-430 Myszyniec

Telefon:
(0-29) 772-14-29

Fax:
(0-29) 772-14-29

Adres e-mail:
zspmysz@wp.pl

WWW
www.zspm.hg.pl
Więcej »
Informacje ogólne
Zespół Szkól Powiatowych w Myszyńcu jest dynamiczną, bardzo nowocześnie wyposażoną szkołą.

Co roku Zespół Szkół Powiatowych opuszcza liczne grono absolwentów.

Gimnazjalistom proponujemy kształcenie w:

Liceum Ogólnokształcącym:

Liceum Profilowanym o profilach:
- ekonomiczno-administracyjnym,
- zarządzanie informacją,
- rolniczo-spożywczym,

Technikum:
- technik informatyk

Wielozawodowej Szkole Zawodowej:


SZKOŁY ZAOCZNE:

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące

Zaoczna Szkoła Policealna
- technik informatyk


Szkoła posiada bardzo dobrze wyposażoną bazę szkoleniową między innymi:
18 pracowni przedmiotowych w tym:
- 2 pracownie językowe,
- 2 multimedialne pracownie komputerowe z tablica projekcyjną,
sala gimnastyczna
siłownia
salka do aerobiku
biblioteka z centrum multimedialnym
odpowiednie zaplecze biurowe, socjalne i sanitarne,
niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Dodatkowym atutem jest stadion usytuowany w pobliżu szkoły.

Uczniowie do dyspozycji mają bogaty program zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań takich jak: zajęcia SKS, zajęcia w pracowni internetowej, w kołach zainteresowań: matematycznym, geograficznym, plastycznym, i innych.
Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zdolności artystycznych w zespole folklorystycznym oraz w kółku teatralnym.

Szkoła organizuje również debaty dla młodzieży z przedstawicielami świata polityki, filmu oraz działaczami samorządowymi.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt prowadzonej od lat wymiany polsko - kanadyjskiej mającej ogromny wpływ na rozwój zdolności lingwistycznych wśród młodzieży naszej szkoły.

Szkoła współpracowała z wieloma fundacjami m.in. Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności w ramach programów językowych.

W Zespole Szkół prężnie działa Samorząd Uczniowski.

Więcej »